Logo Asociacion provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña

Xunta directiva

A xunta directiva da Asociación Provincial de Agrupacións de Protección Civil da Coruña, está composta polos seguintes membros:D. JUAN M. BARCA AÑON 
Cargo: Presidente 
Correo:juan.barca@cciacoruna.gal 

D. FRANCISCO SAAVEDRA DIAZ
Cargo: Vicepresidente 1º
Correo: fransaav@gmail.com 

Dña. OLIVA GARCIA TRASANCOS
Cargo: Secretaria
NIF: 34.894.622-B
Correo: oli.trasancos@gmail.com

D. RAMON PEREZ BARRIENTOS 
Cargo: Tesoureiro
Correo: ramonmuxia@hotmail.com

VOGAIS:


Dña. SILVIA CHAMORRO DIAZ
Correo: chocorrili@gmail.com 

Dña. BEGOÑA DEL RIO MARTINEZ
Correo: bdelriom@santiagodecompostela.gal 

D. IGNACIO JAVIER PÉREZ HERMO
Correo: a.v.p.c.boiro@gmail.com


D. HONORINO RAÑA RAÑA
Correo:  a.v.p.c.ordes@gmail.com Esta entidade recibe axudas da

Avda. Ambulatorio s/n
15100 Carballo. A Coruña
Telf: 667 527 432. Fax: 981 794 214
E-mail
Aviso Legal
By Abertal