Logo Asociacion provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña

Xunta directiva

A xunta directiva da Asociación Provincial de Agrupacións de Protección Civil da Coruña, está composta polos seguintes membros:D. JOSÉ ANTONIO GONZALEZ DEL OSO
Cargo: Presidente 
NIF: 10.589.790-S
Correo: delosomuxia@gmail.com

D. FRANCISCO SAAVEDRA DIAZ
Cargo: Vicepresidente 1º
NIF: 36.078.371-L
Correo: fransaav@gmail.com 

Dña. OLIVA GARCIA TRASANCOS
Cargo: Secretaria
NIF: 34.894.622-B
Correo: oli.trasancos@gmail.com

D. JUAN M. CORRAL SANCHEZ
Cargo: Tesoureiro
NIF: 33.293.909-Y
Correo: juan.corral@boqueixon.dicoruna.es 

VOGAIS:


Dña. SILVIA CHAMORRO DIAZ
NIF: 32.683.730-V
Correo: chocorrili@gmail.com 

Dña. BEGOÑA DEL RIO MARTINEZ
NIF: nº 33.296.950-B
Correo: bdelriom@santiagodecompostela.gal 

D. IGNACIO JAVIER PÉREZ HERMO
NIF: 52.453.389-A
Correo: a.v.p.c.boiro@gmail.com

D. ROBERTO DOMINGUEZ FERREIRO
NIF: 32.629.957-H
Correo: a.v.p.c.aspontes@gmail.com 

D. HONORINO RAÑA RAÑA
NIF: 79.330.413-D
Correo:  a.v.p.c.ordes@gmail.com Avda. Ambulatorio s/n
15100 Carballo. A Coruña
Telf: 667 527 432. Fax: 981 794 214
E-mail
Aviso Legal
By Abertal